Radni materijali SEMINARI U ZAGREBU 24.8.2018. i SPLITU 31.8.201