U planu su nove stručne edukacije preko platforme ZOOM u organizaciji Kovačić konzaltinga d.o.o i u sklopu projekta POA stručno usavršavanje.
Edukacije će se održati u vremenu od:

- 23.11.2020. i to Individualno predavanje, Tema: Vođenje i upravljanje školskim projektima /definiranje školskih projekata, organizacija rada na projektima te problemi vođenja projekata iz prakse

- 24.11, 25.11, i 26. 11.2020 Edukacija za pedagoge Teme: planiranje i programiranje rada pedagoga; pedagoški organizacijski poslovi pedagoga te savjetodavni rad pedagoga

- 01.12, 02.12 i 03.12.2020 Edukacija za ravnatelje Teme: organizacija rada škole, rad stručnih tijela te pedagoško instruktivni rad

Molimo Vas da vaše prijave pošaljete na vrijeme zbog što bolje organizacije rada.

 poa ravnatelji  poa studeni  poa pedagozi