Temeljni kolektivni ugovor u javnim službama s komentarom i relevantnom praksom

tku novi 1Priručnik je nastao s ciljem da se svim korisnicima, koji su dužni primjenjivati TKU u javnim službama, olakša njegova primjena, članak po članak, primjena postojećih članaka. Posebno su detaljno obrađena ostala materijalna prava zaposlenika kao što su pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i odlaska s posla, dnevnice i naknada troškova službenog putovanja, pravo na pojedine vrste pomoći, pravo na godišnji odmor i korištenje godišnjeg odmora prije odlaska u mirovinu,pravo na plaćeni dopust, provođenje obustava na plaću s aspekta Ovršnog zakona…
Pri pisanju ovog Priručnika autorica mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, obradila je svaki članak posebno. Recenziju Priručnika obavila je Rajka Domin.
Tim je vođen potrebom lakšeg razumjevanja i ostvarivanja, provođenja ugovorenih prava.

Više o ovom priručniku Naruči ovdje

Priručnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i odgovornostima maloljetnika

Vizualizacija prirucnik2PSvi pretplatnici časopisa ,,Poslovni edukator'' u 2019. godini moći će kupiti novi ,,Priručnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i odgovornostima maloljetnika u osnovnim i srednjim školama" za 160,00 kn (PDV uključen), a svi ostali za 200,00 kn (PDV uključen).

SADRŽAJ: Uvod // Važnost ljudskih resursa za unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u ustanovi i utjecaj na neprihvatljiva ponašanja // Sprječavanje razvoja neprihvatljivog ponašanja // Prava i obveze roditelja i učenika // Svrha izricanja pedagoških mjera i njihov utjecaj na neprihvatljiva ponašanja učenika // Kriteriji na osnovi kojih se izriče pedagoška mjera // Neprihvatljiva ponašanja na osnovi kojih se izriču pedagoške mjere Izricanja pedagoških mjera // Izricanje pedagoških mjera upozorenja // Izricanje pedagoških mjera prema odredbi ZUP-a // Primjena Zakona o općem upravnom postupku // Utvrđivanje činjeničnog stanja i dokazivanje prilikom izricanja pedagoških mjera po odredbama Zakona o općem upravnom postupku // Očevid // Odgovornost za štetu maloljetnika u osnovnim i srednjim školama - osvrt na neprihvatljiva ponašanja na osnovi kojih se izriču pedagoške mjere // Postupak prema maloljetnicima počiniteljima kaznenih djela u osnovnim i srednjim školama // Pitanja i odgovori – Pedagoške mjere zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja // Pitanja i odgovori – Pedagoške mjere // Pitanja i odgovori – Pedagoška mjera opomene // Pitanja i odgovori – Pedagoška mjera ukora // Pitanja i odgovori – Pedagoška mjera strogog ukora // Pitanja i odgovori – Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu // Pitanja i odgovori – Potpisivanje pedagoških mjera i utjecaj pedagoških mjera na ocjene iz vladanja // Pitanja i odgovori – Odgovornost za štetu maloljetnika u osnovnim i srednjim školama i postupak prema maloljetnicima počiniteljima kaznenih djela u osnovnim i srednjim školama  // Zaključak

Više o ovom priručniku Naruči ovdje

Posebna ponuda

posebna ponuda 3

 

Nudimo Vam jedinstvenu priliku kojom ćee obogatiti fond školske knjižnice s kompletom knjiga sniženim 50%.

 

 

Umjesto 800,00kn, a za pretplatnike 640,00kn, imate jedinstvenu priliku izvršiti narudžbu po posebnoj cijeni od 400,00kn.

Posebna ponuda je ograničenog trajanja - do isteka zaliha.

Više o ovoj ponudi Naruči ovdje

Dnevnik rada stručnih suradnika

slika dnevnikCijena priručnika iznosi 250,00 kuna (200 kuna za pretplatnike časopisa i članove UTIRUŠ-a). Narudžbu možete izvršiti putem e-mail adrese: publikacije.kk@gmail.com ili na telefon: 021/208 976.

Riječ je o jedinstvenom Dnevniku rada na tržištu koji je temeljen na potrebama rada stručnih suradnika tijekom jedne školske godine. Ergonomski osmišljen, Dnevnik pruža korisniku sistematičnost u evidenciji kao i lakše nalaženje u bilješkama. Pri oblikovanju Dnevnika rada autorski tim je vođen potrebama lakše i jednostavnije administracije koju je prema Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji jedan stručni suradnik u školi dužan voditi. U skladu s tim, poglavlja u Dnevniku rada obuhvaćaju sve bitne aspekte rada stručnog suradnika.

Više o ovom dnevniku Naruči ovdje

Priručnik za roditeljske sastanke

Vizualizacija prirucnik2Priručnik je nastao s ciljem da se učiteljima i stručnim suradnicima olakša planiranje i izvođenje roditeljskih sastanaka tijekom nastavne godine.
Obrađuje po dvije teme roditeljskih sastanaka s pripadajućom prezentacijom namijenjene za svaki razred, od prvog do osmog razreda osnovne škole.
Odabrane su dvije teme s obzirom na to da na prvom roditeljskom sastanku učitelj prezentira sadržaje različitih pravilnika te drugih pravnih akata vezanih za školu, a na zadnjem roditeljskom sastanku se dogovaraju izleti ili ekskurzije.
Pri pisanju ovog Priručnika autorski tim je vođen potrebom poboljšanja komunikacije roditelja i škole koja se većinom prvotno ostvaruje na roditeljskim sastancima. U skladu s time, autorice su osmislile roditeljske sastanke kao predavanja, pedagoške radionice i druge oblike poticanja roditelja na aktivno sudjelovanje. S obzirom na to da su roditeljski sastanci jedan od najuobičajenijih oblika suradnje škole i roditelja, na sastanku se roditelj treba osjetiti opušteno i približiti školi kako bi i ubuduće ta suradnja bila što uspješnija.

Više o ovom priručniku Naruči ovdje