kava ela teme

 31. svibnja (ponedjeljak) od 17.00 do 19.00 sati.
 • Tjedna zaduženja za osnovne i srednje škole, predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Odgovori na pitanja
 1. lipnja 2021. (utorak) od 17:00 do 20.00 sati.
 • Zasnivanje i prestanak radnog odnosa (natječajni postupak, sklapanje ugovora o radu,
  prestanak ugovora o radu),
  predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Određivanje organizacijskog viška, predavač: Ela Kovačić
 • Godišnji odmor, razmjerni godišnji odmor, isplata neiskorištenog godišnjeg odmora,
  predavač: Ela Kovačić
 • Odgovori na pitanja
 2. lipnja 2021. (srijeda) od 17:00 do 18.30 sati.
 • Nepravilnosti u provedbi zapošljavanja, predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Odgovori na pitanja
 4. lipnja 2021. (petak) od 17.00 do 19.00 sati.
 • Opći akti, predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Odgovori na pitanja

 

 U planu su nove stručne edukacije preko platforme ZOOM u organizaciji Kovačić konzaltinga d.o.o i u sklopu projekta POA stručno usavršavanje.
Edukacije će se održati u vremenu od:

- 23.11.2020. i to Individualno predavanje, Tema: Vođenje i upravljanje školskim projektima /definiranje školskih projekata, organizacija rada na projektima te problemi vođenja projekata iz prakse

- 24.11, 25.11, i 26. 11.2020 Edukacija za pedagoge Teme: planiranje i programiranje rada pedagoga; pedagoški organizacijski poslovi pedagoga te savjetodavni rad pedagoga

- 01.12, 02.12 i 03.12.2020 Edukacija za ravnatelje Teme: organizacija rada škole, rad stručnih tijela te pedagoško instruktivni rad

Molimo Vas da vaše prijave pošaljete na vrijeme zbog što bolje organizacije rada.

 poa ravnatelji  poa studeni  poa pedagozi