poa fp pedagozi ozujak

9. ožujka 2021. godine, od 16:00 do 18:30 sati, ZOOM aplikacija
Trajanje: 150 minuta (2,5 sati)
Cijena: 500 kuna + PDV

TEME: 1. Planiranje i programiranje rada pedagoga • Koji je djelokrug rada pedagoga u školama? • Kako razraditi planiranje i programiranje rada pedagoga? • Kako vrednovati učinkovitost rada pedagoga? 2. Pedagoški organizacijski poslovi pedagoga • Kako planirati i programirati rad škole? • Kako razraditi pedagošku organizaciju škole? • Kako pratiti i vrednovati organizacijske procese? 3. Savjetodavni rad pedagoga • Koje vrste savjetodavnog rada se provode u školi? • Kako planirati i realizirati savjetodavni rad? • Kako vrednovati i koji su učinci pedagoškog savjetodavnog rada?

PRIJAVI SE