dodatak2022 form1

 NARUČI OVDJE

 Iz sadržaja Vodiča izdvajamo                                                                                                                                  
 Ogledni primjeri ugovora, sporazuma odluka, obavijesti, potvrda iz radnih odnosa 
    u školskim ustanovama:                                                                                           
1. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
2. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s ugovorenim probnim radom
3. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s pripravnikom
      4.   Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet stjecanja pedagoških 
              kompetencija  i polaganja stručnog ispita
5. Ugovor o radu na određeno vrijeme do 60 dana
6. Ugovor o radu na određeno vrijeme na temelju natječaja
7. Ugovor o radu na određeno vrijeme s nestručnom osobom do pet mjeseci
8. Aneks ugovora o radu
9. Ugovor o radu s ravnateljem škole
10. Odluka o imenovanju ravnatelja škole
11. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
12. Potvrda o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa
13. Potvrda o vrsti poslova koje radnik obavlja i trajanju radnog odnosa
14. Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa koju škola izdaje na zahtjev učitelja/stručnog suradnika u svrhu prijave na natječaj za imenovanje ravnatelja škole
15. Prijedlog ravnatelja školskom odboru za donošenje Odluke o upućivanju radnika na liječnički pregled
16. Odluka o upućivanju radnika na liječnički pregled radi utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti
17. Zahtjev ravnatelja školskom odboru za davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa  sa kandidatom/kandidatkinjom natječaja
18. Obavijest o izboru kandidata po raspisanom natječaju s poukom kandidatu o pravnom lijeku
19. Rješenje o prigovoru neizabranog kandidata natječaja
20. Obavijest o sklopljenom ugovoru o radu s izabranim kandidatom
21. Odluka o udaljenju radnika od obavljanja poslova
22. Odluka o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu
23. Upozorenje na obveze iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza ugovora o radu
24. Upozorenje na obveze iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza ugovora o radu na prijedlog prosvjetnog inspektora
25. Zahtjev za suglasnost sindikalnom povjereniku u funkciji radničkog vijeća
26. Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa
27. Odluka o razmjernom korištenju godišnjeg odmora
28. Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu zbog zabrane obavlja poslova učitelja
29. Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu (provođenje obvezne sigurnosne mjere obveznog testiranja na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenog 2021.)
30. Izričita privola radnika škole o trajanju EU digitalne Covid potvrde odnosno drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na virus SARS-COV-2
31. Odluka o isplati regresa radniku za korištenje godišnjeg odmora iz prethodne kalendarske godine
32. Odluka o isplati pomoći radnika zbog nastanka invalidnosti 
33. Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu zbog zabrane obavljanja poslova stručnog suradnika
34. Odluka o rasporedu radnog vremena voditelja računovodstva
35. Odluka o korištenju slobodnih dana učitelja
36. Sporazum o zamjeni mjesta rada učitelja
37. Nalog za prekovremeni rad radnika
38. Obavijest radniku o prestanku ugovora o radu
39. Odluka o isplati jubilarne nagrade radniku škole
40. Odluka o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu
41. Odluka o rasporedu radnog vremena domara škole
42. Sporazum o prestanku ugovora o radu
43. Obavijest o prestanku ugovora o radu po sili zakona
44. Obavijest o prestanku ugovora o radu dostavom pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad
45. Natječaj
46. Punomoć po zaposlenju
47. Zahtjev za ispis obračunske isprave za isplatu plaće, naknada i drugih primitaka iz COP-a
48. Rješenje ravnatelja o odbijanju prigovora neizabranog kandidata natječaja
49. Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za nadziranje prikupljanja, obrađivanja, korištenja i dostavljanja osobnih podataka radnika trećim osoba
50. Izjava povjerljivosti

  pdf Časopis Poslovni Edukator br 1 DODATAK (1.46 MB)